image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktivizační programy

Aktivizační programy

Aktivizační programy a činnosti s klienty 

Skupinová setkání

V rámci skupinových aktivizačních programů motivujeme klienty k samostatnosti za cílem udržení co největší míry soběstačnosti a samostatnosti. Zohledňujeme jejich dosavadní schopnosti, dovednosti a potřeby (sociální, spirituální i udržování rituálů)

Nabízené programy se opakují v pravidelných rytmech. Pakliže, je zájem klientů o nějakou konkrétní aktivitu, zahrneme ji.

V dopoledních hodinách nabízíme v pondělí Mši svatou, kterou vede Hájecký kněz.

Úterý patří procvičování paměti (dlouhodobé, krátkodobé) pozornosti, orientace v prostoru a čase.

Středy nabízíme pracovní, výtvarné činnosti, při kterých klienti vyrábějí různé dekorace, upomínkové předměty, výrobky podle ročního období nebo slavnostní příležitosti. Zábavnou formou si procvičují trpělivost, jemnou motoriku a estetické cítění.

Čtvrtky jsou vyhrazeny rekondičnímu cvičení, díky jemuž se klienti uvolní, protáhnou si ztuhlé svaly. Oblíbenou činností je i pečení různých sladkých i slaných pokrmů k příležitosti svátků nebo pořádaných akcí. Nabízíme i společné promítání filmů nebo muzikoterapii (společné zpívání, dechová cvičení)

Pátky pravidelně hrajeme společenské stolní hry (člověče nezlob se, karty, slovní domino, kostky)

 

Individuální programy 

Klientům poskytujeme rovněž individuální péči, s ohledem na jejich potřeby nebo přání. Trávení času s respektem k biologickým (doba spánku, podávání stravy), psychologickým (rozpoložení), sociálním
(samotářské povaha, strach z jiných lidí apod.) a duchovním (návštěva kněze na pokoji, společné modlitby) potřebám.

 

Společenské aktivity

Klientů nabízíme výlety, společenská setkání v rámci mikroregionu na plesech, soutěžních kláních,  nebo setkáních seniorských klubů, kde se klienti setkávají se svými sousedy a kamarády. Vzájemně se setkáváme s klienty okolních zařízení domovů pro seniory. 

Dále pořádáme společenské akce, kde jsou zváni rodinní příslušníci a kluby seniorů z mikroregionu.

Našim cílem je podpora v udržování přirozených sociálních vazeb.