image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Posláním Domova pro seniory Ludmila je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, věku, zdravotního stavu a osamělosti podporu a pomoc, která jím nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

Cíle Domova pro seniory

 • Podpora klienta při příchodu do Domova
  • podpora a pomoc při adaptaci klienta na nové prostředí
  • pomoc klientovi při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí
 • Zachování stávajících schopností a dovedností klienta
  • motivovat a podporovat klienta v soběstačnosti
  • motivovat klienta k vedení aktivního života
 • Podpora klienta při udržování a navazování sociálních kontaktů
  • podpora klienta v kontaktu s rodinou, přáteli
  • podpora klienta při navazování vztahů s dalšími klienty v Domově
 • Podpora klienta při navazování kontaktů se společenským prostředím
  • podpora klienta ve využívání služeb a aktivit v Domově a mimo Domov

Cílová skupina

Služba je určena lidem ve věku od 65 let, kteří potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc podle jejich individuálních potřeb.

Komu NENÍ služba určena (negativní vymezení cílové skupiny)

Negativní vymezení cílové skupiny vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis: Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36:
  Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově seniorů
  nebo
 4. osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.