image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška, 86
747 92 Háj ve Slezsku

Základní účel zřízení - poskytování sociální služby dle zákona 108/2006 § 49 domovy pro seniory
Hlavní činnost - podpora a pomoc osobám se sníženou soběstačností (poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů peče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti)

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace
  Poddubí 7
  747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace
  Poddubí 7
  747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 553 773 233
  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  dsludmila.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace
  Poddubí 7
  747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  hb2kita

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-679450277/0100

6. IČO

71196978

7. DIČ

Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: podatelna@dsludmila.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): hb2kita

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace, Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.