image
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pobytová služba

Pobytová služba

Poslání

Posláním Domova pro seniory Ludmila je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, věku, zdravotního stavu a osamělosti podporu a pomoc, která jím nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

Tyto sociální služby zahrnují tyto základní činnosti

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy ve vlastní kuchyni podle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování, a minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – internet, telefon, doprovod do knihovny
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pomoc a podpora při navázání kontaktu s rodinnými příslušníky, pomoc a podpora při doprovodu do obchodu, k lékaři, na poštu nebo na jiná místa dle přání klienta.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejíchž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – trénování paměti, vzpomínkové setkání, hudební aktivity, kontakt člověka a psa, Bazální stimulace, Fototerapie – terapie světlem, taneční a pohybová terapie

Aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity – čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, pečení a vaření, ruční práce, zpívání, promítání filmů, posezení v kulturní místnosti, oslavy narozenin, vycházky a posezení v zahradě Domova
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – výlety, návštěvy divadelních představení, kulturní a společenské činnosti v Domově i mimo Domov, soutěže mezi Domovy
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – individuální cvičení, skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Cílová skupina

Cílová skupina jsou senioři, muži a ženy ve věku od 65 let, kteří potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc podle jejich individuálních potřeb.